Skolen på Herredsåsen

Billedet på sidehoved

En skole i
KALUNDBORG KOMMUNE

 

Om skolen

Skolen på Herredsåsen er en faseopdelt skole med ca. 900 elever fordelt på indskoling, mellemtrinnet, udskolingen og et 10. klassecenter (KTC).

Læs mere her - klik

Vision

Alle skal lære mere!       

Vores mål er at skabe en inkluderende skole, hvor den enkelte elevs styrkesider, faglige og alsidige personlige udvikling er i fokus. 

 

 • ikon
  Tina Mandrup den 11-01-2018


  Skolen på Herredsåsen bliver en af fire skoler i Danmark, som bliver modelskole for det nye læringsinitiativ, LEAPS. LEAPS står for Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på Science.
   
  LEAPS baserer sig på international forskning og lægger vægt på, at læring ikke kun skal være boglig. Undervisningen skal foregå i projekter, som har skarpe læringsmål, krav om synlige resultater og fokus på problemløsning og samarbejde.
   
  Den almennyttige fond, Kata Fonden, har taget initiativ til LEAPS. Fonden vil i samarbejde med fire kommuner over seks år udvikle en engagerende læringsform, hvor fagene integreres gennem en projektbaseret og anvendelsesorienteret undervisning.
   
  Som LEAPS-skole skal vi over en årrække arbejde hen mod, at al undervisning skal ske i form af tværfaglige projekter. Undervisningen skal fortsat tage afsæt i de nationale læringsmål og som skole skal vi fortsat leve op til alle gældende krav om timetal, fag, test, afgangsprøver mv. Det er alene måden, der undervises på og dagens struktur, der ændres.  Undervisningen vil ske med fokus på høj faglighed, trivsel og dannelse.
  Nye læringsformer tager tid at udvikle og indføre. Derfor vil omstillingen også ske gradvist, således at lærerne - og til dels pædagogerne - bliver uddannet, inden de begynder at undervise eleverne efter de nye principper. Skolen som helhed omstiller sig også gradvist, således at de første tre årgange begynder undervisningen efter LEAPS-principperne i skoleåret 2019/20, de næste tre årgange i 2020/21 og endelig de sidste tre årgange i 21/22. Det vil i hvert af årene være 1., 4. og 7. årgang der begynder på den nye undervisningsform. Første hold bliver således de elever der fra august 2018 begynder i 0. klasse, den nuværende 2. årgang og nuværende 5. årgang.
   
  Vi glæder os til at påbegynde omstillingen med det første hold lærere på kursus i skoleåret 2018/19.
   
  Med venlig hilsen
   
  Tina Mandrup
  Skoleleder
   
  LEAPS står for Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på Science.
  LEAPS initiativet lægger vægt på, at fire skoler udvikler sig til modelskoler. Målet er, at der skal
  skabes en mere engagerende form for læring, hvor fagene i højere grad integreres og læringsformen er projektbaseret.
  I LEAPS-pædagogikken lærer børnene at arbejde systematisk med projekter; en arbejdsform som også kendes fra universiteter samt offentlige og private virksomheder.
  LEAPS initiativet støttes af fire af Danmarks største fonde, Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden, Villum Fonden og Bitten & Mads Clausens Fond, samt Fremstillingsindustrien. Den almennyttige fond Kata Fonden understøtter processen på de fire udvalgte skoler.
  Initiativet har modtaget 32,6 mio. kr. fra de fire fonde og Foreningen for Fremstillingsindustrien.
  De deltagende kommuner investerer ligeledes ressourcer i skolernes omstillingsproces.
  LEAPS-skoler i projektet er Sønderskov-Skolen i Sønderborg, Kvaglundskolen i Esbjerg, Herfølge Skole i Køge og
  Skolen på Herredsåsen i Kalundborg.
  http://katafonden.dk/