Skolen på Herredsåsen

Billedet på sidehoved

En skole i
KALUNDBORG KOMMUNE

Skolens Huse

Skolen på Herredsåsen er en faseopdelt skole, med ca. 870 børn fordelt på indskoling, mellemtrin, udskoling og 10. kl. center (KTC). Desuden rummer skolen modtageklasser og specialklasser.

 

Vision:

Alle skal lære mere!       

Vores mål er at skabe en inkluderende skole, hvor den enkelte elevs styrkesider, faglige og alsidige personlige udvikling er i fokus. 

 

Ingen aktuelle opslag